Τι είναι IMSI?

Η γονιμοποίηση μέσω της Ενδοκυτταροπλασματική Έγχυση Μορφολογικά Επιλεγμένων Σπερματοζωαρίων (IMSI) επιτυγχάνεται στο εργαστήριο μέσω της μικροσκοπίας Nomarski. Η μικροσκοπία Nomarski αναπτύχθηκε γύρω στο 1952 και είναι μια τεχνική οπτικής μικροσκοπίας που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της αντίθεσης σε μη χρωματισμένα, διαφανή δείγματα. Ένα σχετικά πολύπλοκο οπτικό σύστημα παράγει μια εικόνα με το αντικείμενο να εμφανίζεται μαύρο σε λευκό με γκρίζο φόντο. Αυτή η εικόνα είναι παρόμοια με αυτή που λαμβάνεται με τη μικροσκοπία αντίθετης φάσης (contrast microscopy) που χρησιμοποιείται στην μικρογονιμοποίηση, αλλά με μικρές διαφορές. Περίπου το 2001, η μέθοδος αυτή εισχώρησε για πρώτη φορά στον τομέα της εμβρυολογίας.

Call Now Button