Εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)

Είναι η πιο γνωστή τεχνική γονιμοποίησης. Η τεχνητή γονιμοποίηση αναφέρεται στον τρόπο που γονιμοποιούνται τα ωάρια και πρακτικά σημαίνει φυσική γονιμοποίηση αλλά σε συνθήκες εργαστηρίου.

Κατά τη θεραπεία οι ωοθήκες διεγείρονται με φαρμακευτική αγωγή με σκοπό να παράγουν πολλά ωάρια. Τα ωάρια συλλέγονται με λεπτή βελόνη υπό την καθοδήγηση υπερήχων και κάτω απο ελαφρά νάρκωση. Το σπέρμα και τα ωάρια αναμιγνύονται και αφήνονται ολη την νύχτα στο εργαστήριο υπό ελεγχόμενες συνθήκες για να προαχθεί η γονιμοποίηση. Την επόμενη μέρα τα ωάρια εξετάζονται πόσα έχουν γονιμοποιηθεί και έπειτα αφήνονται να αναπτυχθούν στο εργαστήριο. Λίγες μέρες αργότερα τα πιο κατάλληλα γονιμοποιημένα ωάρια (έμβρυα) επιλέγονται για μεταφορά. Τα έμβρυα μεταφέρονται πίσω στη μήτρα δύο ή τρεις ημέρες από τη συλλογή τους. Αν απαιτείται μεταφορά βλαστοκύστης αυτό συμβαίνει 5 ή 6 ημέρες από τη συλλογή. Κάθε εναπομένον έμβρυο καλής ποιότητας μπορεί να καταψυχθεί για μελλοντική χρήση (βλ. κατάψυξη εμβρύων).

Η τεχνητή γονιμοποίηση χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υπογονιμότητας, όπου το σπέρμα δεν μπορεί να προσεγγίσει το ωάριο και κατ΄ επέκταση να το γονιμοποιήσει φυσικά. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω προβληματικών ωαγωγών, ενδομητρίωσης, κακής ποιότητας ωαρίων ή αδύναμο σπέρμα. Επίσης σε περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας ή όπου άλλες θεραπείες στειρότητας όπως η επαγωγή ωοθυλακιορρηξίας υπήρξαν ανεπιτυχείς.

Τα ποσοστά επιτυχίας της τεχνητής γονιμοποίησης ποικίλουν και είναι εξαρτώμενα από πολλούς παράγοντες όπως η ηλικία της γυναίκας, η αιτία υπογονιμότητας και η παρουσία επιπρόσθετων παραγόντων. Οι πιθανότητες επιτυχίας μειώνονται με την αύξηση της ηλικίας. Μετά το 38 έτος της ηλικίας μια γυναίκα έχει μειωμένο ποσοστό επιτυχίας.

Πλεονεκτήματα

Έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες ανά κύκλο από όλες τις θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Μία επιτυχή θεραπεία έχει σαν αποτέλεσμα και την κατάψυξη κάποιων καλών εμβρύων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον χωρίς την ανάγκη για καινούργια προσπάθεια.

Ανεξάρτητα από το αν θα είναι επιτυχής ή όχι μπορεί να δώσει απαντήσεις γύρω από τα αίτια, λόγω της παρατήρησης και αξιολόγησης όλης της διαδικασίας που γίνεται στο εργαστήριο.

Μειονεκτήματα

Κόστος

Χρήση φαρμάκων

Χρήση επεμβατικών διαδικασιών

Call Now Button