Κατακερματισμός DNA Fragmentation/FISH

Το DNA fragmentation test είναι ένα τεστ που αναπτύχθηκε γύρω στο 2000 στην Αμερική και μετρα την αναλογία των υγιών σπερματοζωαρίων, σε σχέση με εκείνα που παρουσιάζουν αλλοιώσεις στο DNA που περιέχουν μέσα τους.

Ένα σπέρμα με κατακερματισμένο DNA θα οδηγήσει στην μη δημιουργία εμβρύου (αν χρησιμοποιηθεί) η την δημιουργία ενός κακού εμβρύου που δεν θα μπορεί να δώσει εγκυμοσύνη.

Το DNA fragmentation test χρησιμοποιείται κυρίως σαν προβλεπτικός παράγων και πολλές φορές μπορεί να αιτιολογήσει μία ανεξήγητη υπογονιμότητα ή να προβλέψει ένα κακό αποτέλεσμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5643675/

Call Now Button