Τι είναι η εμβρυομεταφορά;

Το επόμενο στάδιο μετά τη γονιμοποίηση και την καλλιέργεια των εμβρύων είναι η επιλογή φυσιολογικής/ών εμβρύων και η μεταφορά τους στο ενδομήτριο της γυναίκας που υποβάλλεται στην θεραπεία της υποβοηθούμενης αναπραγωγής. Η εμβρυομεταφορά (ET) εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες ιατρικούς αλλά και εμβρυολογικούς. Δύο εμβρυολογικοί παράγοντας είναι ο αριθμός των εμβρύων που προκύπτουν καθώς και η ποιότητα τους. Αυτοί οι παράγοντες ορίζουν την ημέρα μεταφοράς των εμβρύων (DAY 3 – DAY 5) στο ενδομήτριο. Πρόκειται για μία απλή και ανώδυνη διαδικασία, κατά την οποία επιλέγονται τα καλύτερα μορφολογικά έμβρυα αναλόγως και με την πορεία της εργαστηριακής τους εξέλιξης. Τα έμβρυα μεταφέρονται με καθετήρα που εισάγεται απαλά μέσω του τραχήλου στην κοιλότητα της μήτρας. Ο αριθμός των εμβρύων που μεταφέρονται είναι ανάλογος με αυτόν που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία της γυναίκας και τις πιθανές προηγούμενες προσπάθειες θεραπείας.

Μετά την εμβρυομεταφορά

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει μία γυναίκα μετά την εμβρυομεταφορά είναι στις περισσότερες περιπτώσεις πάρα πολύ απλή. Στις περιπτώσεις λοιπόν που το αίτιο υπογονιμότητας είναι γνωστό και αντιμετωπίζεται, μετά την εμβρυομεταφορά συστήνουμε μία όσο το δυνατόν φυσιολογική ζωή όπως και πριν. Δεν υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις ότι ο κλινοστατισμός ή η αποχή από την εργασία και την φυσιολογική ημερήσια δραστηριότητα αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας. Παρόλα αυτά, φροντίζουμε να προσαρμόζουμε αυτή την καθημερινότητα στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε γυναίκας, με απώτερο σκοπό να είναι όσο το δυνατόν πιο ήρεμη σε αυτήν την περίοδο.

Call Now Button