Κρυοσυντήρηση σπέρματος

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να συστηθεί το σπέρμα να καταψυχθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις το δείγμα σπέρματος καταψύχεται με ειδικές τεχνικές σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Το σπέρμα μπορεί να διατηρηθεί για πολλά χρόνια και να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον όταν το ζευγάρι θα είναι έτοιμο για παιδί. Εγκυμοσύνες έχουν αναφερθεί από αποψυγμένο σπέρμα που είχε αποθηκευθεί για 15 έτη.

Το σπέρμα μπορεί να καταψυχθεί και φυλαχτεί σε πολλές περιπτώσεις:

  • Σε άνδρες που έχουν λίγο σπέρμα ή ίσως παράγουν σπέρμα που δείχνει στοιχεία περιορισμού με το χρόνο.
  • Σε ζεύγη που υπόκεινται σε θεραπεία γονιμότητας όπου ο άνδρας έχει δυσκολία παραγωγής δείγματος τη μέρα θεραπείας και έτσι η εκ των προτέρων φύλαξη σπέρματος μπορεί να επιλύσει τη δυσκολία.
  • Σε άνδρες που χρειάζονται χειρουργική επανάκτηση σπέρματος. (MESA, PESA or TESA).
  • Σε άνδρες που είναι υπό αντικαρκινική αγωγή που μπορεί να επηρεάσει τη μελλοντική τους γονιμότητα.
  • Σε άνδρες που σχεδιάζουν εκτομή σπερματικού πόρου.
  • Για φύλαξη σπέρματος δωρητή (τράπεζα σπέρματος).
Call Now Button