Γυναικολογία

Στη life Clinic προσφέρουμε την απαραίτητη γυναικολογική υποστήριξη που μία γυναίκα χρειάζεται στη ζωή της.

Aπό την απλή γυναικολογική παρακολούθηση ή την εξακρίβωση της αναπαραγωγικής κατάστασης μιας γυναίκας μέχρι και τις πιο εξειδικευμένες λαπαροσκοπικές ή υστεροσκόπικες επεμβάσεις (σε συνεργασία με όλα τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας).

Η πολυετής εμπειρία μας στο εξωτερικό σε συνδυασμό με το όραμα μας για τη γυναίκα, έχουν ως αποτέλεσμα την όσο δυνατόν καλύτερη, αξιόπιστη, και συμφέρουσα (value for money) θεραπεία ή συμβουλή μας για κάθε γυναίκα.

Αξιολόγηση κύκλου

Προληπτική γυναικολογία

Λαπαροσκοπική χειρουργική

Υστεροσκόπηση

Διαγνωστικός έλεγχος

Call Now Button