Φυσικός κύκλος

Είναι μία μέρα σαν της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποσκοπεί στη συλλογή ενός ωαρίου κατά τη διάρκεια ενός κύκλου, χωρίς τη χρήση φαρμάκων για παραγωγή περισσότερων, την γονιμοποίηση του και την κατάψυξη του. Αν το αποτέλεσμα είναι επιτυχές, αυτή η διαδιακασία μπορεί να γίνει για αρκετούς κύκλους, με σκοπό να αυξηθούν στατιστικά οι πιθανότητες για να βρεθεί το σωστό έμβρυο.

Συνιστάται για γυναίκες με μειωμένη ωοθηκική λειτουργία άρα και ανταπόκριση στη διέγερση, συνήθως μεγαλύτερης αναπαραγωγικής ηλικίας, αλλά και για νέες γυναίκες με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια και ύπαρξη φυσικού κύκλου, έστω και ασταθούς.

Πλεονεκτήματα

Μη χρήση φαρμάκων για διέγερση

Απλούστερη θεραπεία

Καλύτερη ποιότητα ωαρίων, σε κάποιες περιπτώσεις

Μικρότερο κόστος

Μειονεκτήματα

Μακροχρόνια θεραπεία

Μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας ανά κύκλο σε σχέση  με μία θεραπεία που περιλαμβάνει επιτυχημένη διέγερση

Πολλαπλές ωοληψίες

Call Now Button