Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Σεβόμενοι τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας και προσβλέποντας σε μια αξιόπιστη λύση των μελλοντικών της αναγκών, η Life Clinic δημιούργησε ένα πρόγραμμα κρυοσυντήρησης ωαρίων, σύμφωνα με τις τελευταίες και πιο σύγχρονες μεθόδους, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα υλικά, με σκοπό το καλύτερο αποτέλεσμα και πολύ υψηλό ποσοστό, έως 100%, στην απόψυξη. Και φυσικά, σε μια άκρως ανταγωνιστική τιμή!

Η κρυοσυντήρηση σαν μέθοδος είναι διαδεδομένη για αρκετά χρόνια τώρα και έχει ενταχθεί σαν μέθοδος ρουτίνας όσον αφορά την κρυοσυντήρηση εμβρύων και ωαρίων. Η κρυοσυντήρηση με την βοήθεια της υαλοποίησης θεωρείται η ανακάλυψη του αιώνα καθώς αύξησε κατά πολύ τα ποσοστά, όχι μόνο επιβίωσης των δειγμάτων, μετά την απόψυξή τους αλλά και την πλήρη επαναφορά τους στην αρχική κατάσταση πριν από την κρυοσυντήρηση. Η αναφορά στην υαλοποίηση γίνεται με σκοπό να επισημανθεί πως είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος για κρυοσυντήρηση ωαρίων, καθώς είναι πολύ ευαίσθητα και καμία άλλη μέθοδος ως τώρα δεν σημείωσε τόσο καλά αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωση, γονιμοποίηση, επίτευξη εγκυμοσύνης και γέννηση υγειών νεογνών.

Κατά την κρυοσυντήρηση ωαρίων τα ωάρια τοποθετούνται σε διάλυμα κρυοπροστατευτικών ουσιών, ψύχονται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, φυλάσσονται για κάποιο διάστημα και αποψύχονται στο μέλλον. Κατά την διαδικασία της απόψυξης αφαιρούνται οι κρυοπροστατευτικές ουσίες και  επανέρχονται στην αρχική τους φυσιολογική κατάσταση και λειτουργία.

Αδιαμφισβήτητα είναι μία ευαίσθητη μέθοδος όσον αφορά τον χειρισμό αλλά και τις εφαρμογές της στο κοινωνικό σύνολο. Εδραιώθηκε και χρησιμοποιείται σαν λύση σε διάφορες ιατρικής φύσεως θεραπείες, αλλά και σαν επιλογή για κοινωνικούς σκοπούς για την διατήρηση της γονιμότητας.

Call Now Button