Μικροβίωμα ενδομητρίου

ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ & ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟ

Σε φυσιολογικές συνθήκες το ενδομήτριο αποικείται κυρίως απο Γαλακτοβακίλλους.
Το φυσιολογικό αυτό περιβάλλον μπορεί να διαταραχθεί σε περιπτώσεις αύξησης του πληθυσμού παθογόνων ή δυσβιωτικών βακτηρίων (μικροβίωμα), οδηγώντας σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως: αποτυχία εμφύτευσης, καθ΄ εξιν αποβολές, διακοπή κύησης 1ου τριμήνου.

Η δυνατότητα που έχουμε σήμερα για έλεγχο του ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ στο ενδομήτριο, προσφέρει την ευκαιρία εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης για κάθε γυναίκα.

Βιβλιογραφία

1. Clinical approach to recurrent implantation failure: evidence-based evaluation of the endometrium. Harvey J. Kliman and David Frankfurter. Fertility and Sterility. Vol. 111, No. 4, p.684-693, April 2019.

2. Relevance of assessing the uterine microbiota in infertility. Moreno I and Carlos Simon. Fertility and Sterility. Vol. 110, No. 3, p.618-630, August 2018.
3. Endometriosis and the microbiome: a systematic review. M Leonardi et al. BJOG. p. 1-11. 2019.

4. Uterine Microbiota: Residents, Tourists, or Invaders. Baker M. J. et al. Frontiers in Immunology. Vol. 9, p.1-16, March 2018.

5. A pilot study and case reports on endometrial microbiota and pregnancy outcome: An analysis using 16S rRNA gene sequencing among IVF patients, and trial therapeutic intervention for dysbiotic endometrium. Koichi Kyono et al. Reproduction Medicine and Biology. 2019;18, p.72–82.

6. Selection of new Probiotics on Endometrial Health, Frontiers of Cellular and Infection Microbiology. Vol 9, April 2019.

Call Now Button