Κάθε χρόνο 1500 άτομα γεννιούνται από σύλληψη μέσω δωρεάς ωαρίων και πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά απο δωρεά ωαρίων υπάρχουν παγκοσμίως.

Η δωρεά ωαρίων μπορεί να είναι η συνιστώμενη θεραπεία για γυναίκες που δεν παράγουν δικά τους ωάρια για πληθώρα λόγων όπως:

 • πρόωρη εμμηνόπαυση
 • στειρότητα λόγω θεραπείας καρκίνου,
 • δυσλειτουργικές ωοθήκες (σε ηλικιωμένες γυναίκες) και σοβαρός κίνδυνος μετάδοσης γενετικών νοσημάτων στο έμβρυο.

Γυναίκες που μπορεί επίσης να επωφεληθούν από δωρεά ωαρίων είναι αυτές που έχουν υποστεί πολλαπλές θεραπείες εξωσωματικής χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα μειωμένης ανταπόκρισης σε φάρμακα γονιμότητας, ή κακή ποιότητα ωαρίων.

Η Life Clinic διενεργεί ένα πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων βασισμένο σε μία τράπεζα δωρητών που επιθυμούν ανώνυμα να δωρίσουν τα ωάριά τους.

Απαραίτητες εξετάσεις για κάθε δότρια ωαρίων

Για τις δότριες και τους δότες γενετικού υλικού, συμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, απαιτείται έλεγχος για τα παρακάτω κληρονομικά νοσήματα:

 • φορείς α, β και δβ Μεσογειακής Αναιμίας
 • Κυστικής Ινωσης
 • Κλασσικός Κυτταρογενετικός έλεγχος (καρυότυπος)
 • Fragile Χ
 • Λοιμώδη νοσήματα (HIV, anti-HCV, HbsAg, VDRL)

Πρόσθετες εξετάσεις

Στη Life Clinic γίνονται και οι παρακάτω extra εξετάσεις, με σκοπό την μέγιστη πιθανή ασφάλεια:

 • Alpha Thalassemia
 • Batten Disease
 • Beta-Hemoglobinopathies
 • Bloom Syndrome
 • Canavan Disease
 • Citrullinemia Type 1
 • Duchenne/Becker Muscular Dystrophy
 • r Spectrum Disorders, PEX1-Related
 • Familial Dysautonomia
 • Fanconi Anemia
 • Galactosemia
 • Gaucher Disease
 • Glycogen Storage Disease
 • Isovaleric Acidemia
 • Medium Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency
 • Methylmalonic Aciduria and Homocystinuria
 • Mucolipidosis
 • Mucopolysaccharidosis
 • Niemann-Pick Disease, Types A/B
 • Polycystic Kidney Disease, Autosomal Recessive
 • Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata Type 1
 • Smith-Lemli-Opitz Syndrome
 • Spinal Muscular Atrophy
 • Tay-Sachs Disease (DNA only)
 • Tyrosinemia Type 1
 • Zellwege

Αυτή η θεραπεία περιλαμβάνει την χορήγηση στην δότρια φαρμακευτική (ορμονική) θεραπεία που θα διεγείρει τις ωοθήκες για παραγωγή πολλών ωαρίων. Μέσω μιας απλούστερης ορμονικής θεραπείας η λήπτρια των ωαρίων προετοιμάζεται για εγκυμοσύνη. Τα ωάρια συλλέγονται από τις ωοθήκες τις δωρήτριας και γονιμοποιούνται με το σπέρμα του συντρόφου της λήπτριας. Αυτά τα υγιή επιλεγμένα γονιμοποιημένα ωάρια (έμβρυα) μεταφέρονται για εμφύτευση στη μήτρα της μέλλουσας μητέρας. Όλοι οι δωρητές εξετάζονται εξονυχιστικά και λαμβάνουν συμβουλευτική καθοδήγηση πριν αρχίσει η θεραπεία. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια στο να ταιριάζουν τα φυσικά χαρακτηριστικά δωρητή – λήπτη.

Η δωρεά ωαρίων έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχής, με επίπεδα επιτυχίας μέχρι 75% ανά θεραπεία και είναι η μόνη διαθέσιμη θεραπεία για γυναίκες που δεν μπορούν να παράγουν δικά τους ωάρια. Αυτή η θεραπεία μπορεί να εγείρει ηθικά προβλήματα και γιαυτό η συμβουλευτική προσέγγιση είναι ουσιώδες κομμάτι της θεραπείας.

Call Now Button