Το σπερμοδιάγραμμα είναι η πρώτη και η πιο σημαντική εξέταση που πρέπει να γίνει στο υπογόνιμο ζευγάρι για τον άνδρα. Εκτός των βασικών παραμέτρων που μπορεί να μετρηθούν στο σπέρμα ( αριθμός, κινητικότητα, μορφολογία),
το έμπειρο μάτι ενός ειδικού εμβρυολόγου μπορεί να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στη διάγνωση της υπογονιμότητας του ζευγαριού.

Tο σπερμοδιάγραμμα συνήθως συνδυάζεται με άλλα τεστ όπως ανίχνευση συγκολλήσεων, παρουσία αντισωμάτων στο σπέρμα (MAR), ή ακόμα πιο ειδικές όπως ο κατακερματισμός του DNA στο σπέρμα. Τα παραπάνω μπορεί να παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη γονιμότητα και να καθιστούν ένα καθόλα φυσιολογικό σπέρμα ( στο βασικό σπερμοδιάγραμμα) υπογόνιμο.

Call Now Button