Το επόμενο επίπεδο της δωρεάς εμβρύων

Έμβρυα ελεγμένα χρωμοσωμικά για τις πιο πιθανές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, καθώς και μερικές ανευπλοειδίες ή μωσαϊκισμό, με την τελειότερη μέχρι τώρα μέθοδο ελέγχου NGS, που μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας ανά εμβρυομεταφορά σε ποσοστό έως και 99,9% ( αυτό ισχύει σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αδιάγνωστα προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την έκβαση).

Call Now Button