Ανοσολογία

Τι είναι η αναπαραγωγική ανοσολογία;

Η Αναπαραγωγική Ανοσολογία είναι ένας τομέας της ιατρικής που μελετά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος και του αναπαραγωγικού συστήματος.

Για να επιτευχθεί σωστή εμφύτευση εμβρύου και επομένως εγκυμοσύνη, το περιβάλλον του αναπαραγωγικού συστήματος πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Είναι κοινά αποδεκτό ότι μερικές γυναίκες εμφανίζουν υπερβολική αντίδραση προς το έμβρυο και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιτυχή εμφύτευση ή πρόωρη αποβολή.

Τι είναι ο ανοσολογικός έλεγχος;

Η μελέτη των προβλημάτων του ανοσοποιητικού είναι μια σημαντική και πρόσφατη εξέλιξη στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.Ειδικά τεστ που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μπορούν να μας δώσουν τουλάχιστον ενδείξεις για προβλήματα του ανοσοποιητικού στην εμφύτευση και διατήρηση της εγκυμοσύνης.

Επίσης δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις επανειλημμένων αποβολών που έχουν ταυτοποιηθεί με προβλήματα του ανοσοποιητικού και βοηθηθεί με κατάλληλη θεραπεία.

Πρόσφατες θεραπευτικές εξελίξεις έχουν δώσει σημαντική αξία στην διάγνωση των προβλημάτων αυτών. Η γυναίκα υποβάλλεται σε ένα προφίλ αιματολογικών εξετάσεων που υποδεικνύουν το ανοσολογικό περιβάλλον του αναπαραγωγικού της συστήματος.

Στη Life Clinic ο αναπαραγωγικός ανοσολογικός έλεγχος επικεντρώνεται σε 3 τομείς:

  • την ανίχνευση σημείων τοπικής φλεγμονής στο σώμα
  • την αξιολόγηση της κατάστασης και της δραστηριότητας των ΛΕΥΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Τ και Β και της αναλογίας ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ (TH1 TH2 HELPER κύτταρα)
  • την αξιολόγηση της ανταπόκρισης σε διάφορα φάρμακα, επομένως θα χρησιμοποιηθεί η καλύτερη επιλογή
Ανοσολογία
Μετά από χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών να μείνουμε έγκυος και να διατηρήσουμε μια εγκυμοσύνη, αποφασίσαμε να ζητήσουμε βοήθεια από την Life Clinic και τον Δρ Δημήτρη Παπανικολάου. Μπορούμε πραγματικά να προτείνουμε την πείρα του σε ανοσολογικά προβλήματα και γονιμότητα. Μας έκαναν να νιώθουμε ότι τους φροντίζουν καλά και μας παρείχαν επαγγελματική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι χωρίς τη βοήθεια του Δρ Δημήτρη Παπανικολάου δεν θα είχαμε το υπέροχο κοριτσάκι μας. Είμαστε για πάντα ευγνώμονες για τη βοήθεια που λάβαμε από το Life Clinic!
Jenny Mentzer (Σουηδία)
[μετάφραση]

Ανοσολογικές εξετάσεις αίματος

Οι αιματολογικές εξετάσεις που απαιτούνται είναι δαπανηρές λόγω της ειδικής φύσης τους. Μερικά τεστ αποστέλλονται στις Η.Π.Α. (Πανεπιστήμιο Franklin Chicago) για ειδικές αναλύσεις. Τα αποτελέσματα χρειάζονται περίπου 1-2 εβδομάδες για να βγούν. Αναλόγως των αποτελεσμάτων σχεδιάζεται ειδική θεραπεία, παράλληλη της εξωσωματικής με σκοπό να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες εγκυμοσύνης.

Ανοσολογία

Ανοσολογική ανισορροπία και υπογονιμότητα

Ο σύνδεσμος μεταξύ ανοσοποιητικού και υπογονιμότητας, εγκυμοσύνης και αποβολής, είναι ακόμη νέος και η έρευνα εξελισσόμενη. Μέχρι τώρα υπάρχουν αρκετές ενδείξεις αλλά όχι οριστικές αποδείξεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις των ειδικών. Γεγονός ωστόσο είναι ότι μέχρι τώρα η εφαρμογή της ανοσολογίας στην κύηση βρίσκει όλο και περισσότερους υποστηρικτές και κάθε μέρα έρχονται και καινούργια στοιχεία σχετικά με την χρησιμότητα της θεραπείας των προβλημάτων του ανοσοποιητικού.

Η διερεύνηση και η θεραπεία της σχετιζόμενης με το ανοσοποιητικό υπογονιμότητας οδήγησε σε επιτυχημένα αποτελέσματα εγκυμοσύνης για πολλά ζευγάρια που διαφορετικά θα θεωρούνταν ότι έχουν «ανεξήγητη υπογονιμότητα» και δεν θα μπορούσαν να αναλάβουν τα δικά τους παιδιά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο λόγος πίσω από τα προβλήματα γονιμότητας ή τις επαναλαμβανόμενες αποβολές οφειλόταν σε μια ανισορροπία του μητρικού ανοσοποιητικού συστήματος και στην πρόληψη μιας υγιούς φυσικής εγκυμοσύνης.

Ανοσολογία

Περισσότερα για την αναπαραγωγική ανοσολογία

Για μία πιο εις βάθος ανασκόπηση των προβλημάτων του ανοσοποιητικού και των επιπλοκών τους στην γονιμότητα, μπορείτε να απευθυνθείτε στις πιο κάτω διαδικτυακές τοποθεσίες.

Reproductive Immunology: Checkered Past and Bright Future

Fertility and Sterility Journal vol106 coverThe immune system plays an irrefutable role in normal fertility and successful applications of immunology have become standard part of evidence-based clinical practice. The field of reproductive immunology will clearly be a future source of significant improvement in the prevention and treatment of many reproductive disorders…..

Read the article here

Young, S.L., Fertility and Sterility, Sep 2016; 106(3): 497–498

An immune clock of human pregnancy

Science Immunology Vol 15 coverOn the Clock. During pregnancy, the mother’s organ systems, including her immune system, adapt to the growing fetus.

Aghaeepouret al. chart immune system adaptations during the course of a human pregnancy. This immunological time line is critical for healthy mothers and babies.

Read the article here

Aghaeepour et al., Science Immunology, Sep 2017; Vol 2Issue 15

The womb is a war zone: Is the immune system the enemy or the ally?

TEDTALKS LOGOIn this talk, Lauren St-Germain discusses reproductive immunology and how immune imbalance can make pregnancy less healthy and cause complications.

In pregnancy, the mother’s womb is commonly thought to be a safe and nurturing environment; but in reality, it’s a warzone.

Watch the TedTalk here

TedTalk, Lauren St-Germain, PhD researcher at UBC Faculty of Medicine,  April 2021

Ιστοσελίδες
Περισσότερα άρθρα σε περιοδικά....
Read more
Call Now Button